Connect with us

Diverse

Pensie de invaliditate sau pensie de handicap grad 1, 2 si 3

Redactat

pe

Pensie de invaliditate. Pensie de handicap grad 1, 2 si 3
publicitate

Pensie de invaliditate sau pensie de handicap grad 1, 2 si 3 cu insotitor sau fara. Pensie de boala

Pensie de invaliditate sau pensie de handicap grad 1, 2 si 3. Pensia de invaliditate reprezintă un aspect crucial al sistemului de asigurări sociale, menită să asigure sprijinul necesar persoanelor care și-au pierdut parțial sau total capacitatea de muncă din diverse motive. Cu toate acestea, accesarea acestei forme de asistență financiară implică criterii specifice și grade variate de invaliditate, pe care trebuie să le înțelegem în profunzime.

Eligibilitatea pentru Pensia de Invaliditate sau pensie de handicap

Persoanele care pot beneficia de pensie de invaliditate includ mai multe categorii de indivizi, fiecare având circumstanțe specifice care le permit accesul la această formă de ajutor social:

publicitate
 1. Accidente de Muncă și Boli Profesionale. Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă sau bolilor profesionale sunt eligibile pentru pensia de invaliditate, în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Afecțiuni Grave. Indivizii care se confruntă cu afecțiuni grave precum neoplazii, schizofrenie sau SIDA și care și-au afectat capacitatea de muncă pot solicita, de asemenea, pensia de invaliditate. Această categorie reflectă importanța de a acorda sprijin celor care se confruntă cu boli serioase.
 3. Boli Obișnuite și Accidente Neselectate. Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă din cauza bolilor obișnuite sau accidentelor care nu au nicio legătură cu locul de muncă pot, de asemenea, beneficia de pensia de invaliditate.
 4. Elevi, Ucenici și Studenți. Elevii, ucenicii și studenții care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă ca urmare a unor accidente de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul practicii profesionale au dreptul să solicite pensia de invaliditate. Această categorie reflectă importanța protejării viitorului forței de muncă.
 5. Participanți la Revoluția din Decembrie 1989. Persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă în legătură cu evenimentele Revoluției din Decembrie 1989 sau au participat activ la aceste evenimente au dreptul la pensia de invaliditate în aceleași condiții ca persoanele care au suferit accidente de muncă.

Grade pentri pensie de handicap sau pensie de invaliditate

Validarea dreptului la pensia de invaliditate implică o evaluare atentă a gradului de reducere a capacității de muncă a solicitantului. Astfel, invaliditatea poate fi încadrată în una dintre următoarele trei categorii:

publicitate
 1. Gradul 1. Aceasta indică pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoservire. Persoana necesită asistență permanentă din partea unei alte persoane pentru activități precum autoîngrijirea sau gospodăria.
 2. Gradul 2. Acest grad reflectă pierderea totală a capacității de muncă, cu menținerea capacității de autoservire. Persoana poate să continue să se îngrijească de sine și să efectueze activități de gospodărire.
 3. Gradul 3. În această categorie, persoana și-a pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, dar este capabilă să presteze o activitate profesională corespunzătoare a cel puțin jumătate din timpul normal de muncă.

Stabilirea gradului de invaliditate se face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 155/2011, care oferă criterii și norme de diagnostic funcțional și de evaluare a capacității de muncă.

publicitate

Este important să înțelegem complexitatea și detaliile legate de pensia de invaliditate, deoarece aceasta oferă sprijin vital persoanelor care se confruntă cu dificultăți în capacitatea lor de muncă din motive variate. Asigurarea că acești indivizi primesc beneficii adecvate este un aspect esențial al unui sistem social funcțional.

publicitate

Procedura de Evaluare și Acordare a Pensiei de Invaliditate sau pensie de handicap grad 1, 2, 3 cu insotitor sau fara.

În procesul de acordare a pensiei de invaliditate, există o serie de pași esențiali și criterii care trebuie îndeplinite pentru a asigura că persoanele care au nevoie de această formă crucială de sprijin primesc beneficiile pe care le merită. Vom explora acest proces complex pentru a înțelege mai bine cum funcționează.

publicitate

Cererea și Documentația pentru pensie de handicap sau pensie de invaliditate

Primul pas în solicitarea pensiei de invaliditate implică depunerea unei cereri la cabinetul de expertiză medicală din cadrul casei teritoriale de pensii corespunzătoare domiciliului solicitantului. Cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

publicitate
 1. Actul de identitate.
 2. Documente medicale care să ateste afecțiunile prezentate și rezultatele investigațiilor relevante pentru diagnosticul clinic și funcțional.
 3. Adeverința eliberată de angajator care să conțină numărul de zile de concediu medical acumulate în ultimele 12/24 de luni, menționând data ultimei zile de concediu medical.
 4. Document care să ateste cauza invalidității și data apariției acesteia.

După depunerea documentației medicale, solicitantul va fi programat pentru expertizare.

Expertiza Medicală. Pensie de handicap sau pensie de invaliditate

Medicul expert de la cabinetul de expertiză medicală examinează solicitantul și analizează documentele medicale furnizate. În funcție de rezultatele examinării și a analizei documentației, medicul expert completează un raport de expertiză medicală și emite o decizie cu privire la capacitatea de muncă a solicitantului.

Este important de menționat că decizia medicală poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, iar contestațiile sunt evaluate de Comisia Medicală de Contestații.

Acordarea Pensiei de Invaliditate

Pensia de invaliditate se acordă în funcție de stagiul de cotizare efectiv realizat de persoana asigurată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Există, însă, situații speciale în care pensia de invaliditate poate fi acordată indiferent de stagiul de cotizare. Aceste situații includ accidentele de muncă, bolile profesionale, tuberculoza, neoplazii, SIDA și invaliditățile survenite în timpul îndeplinirii obligațiilor militare.

Indemnizația pentru Însoțitor aferenta pensiei de handicap sau invaliditate

Un aspect important de menționat este că pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate au dreptul, pe lângă pensie, și la o indemnizație pentru însoțitor. Această indemnizație este acordată în cuantum fix, reprezentând 80% din valoarea unui punct de pensie.

Pensiile de invaliditate sunt esențiale pentru asigurarea sprijinului necesar persoanelor care și-au pierdut capacitatea de muncă și, prin înțelegerea acestui proces complex, putem contribui la asigurarea că aceștia primesc beneficiile cuvenite.

Revizuirea Medicală a Pensionarilor de Invaliditate. Pensie de handicap

Un aspect crucial al sistemului de pensii de invaliditate este revizuirea medicală periodică a beneficiarilor. Această revizuire este esențială pentru a evalua evoluția stării de sănătate a persoanelor și pentru a asigura că acestea primesc încadrarea și beneficiile corespunzătoare. Iată mai multe detalii despre revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate:

Programarea Revizuirii. Pensionarii de invaliditate sunt programați pentru revizuirea medicală la intervale regulate, care pot varia între un an și 3 ani, în funcție de tipul afecțiunii. Această revizuire se face până la împlinirea vârstei standard de pensionare și este programată de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Documentație Necesară. Pentru a solicita revizuirea medicală, persoanele trebuie să depună o cerere la cabinetul de expertiză medicală din cadrul casei teritoriale de pensii, în funcție de domiciliu. Cererea trebuie însoțită de actul de identitate, documentele medicale relevante, cum ar fi rezultatele investigațiilor, și orice alte documente care susțin diagnosticul clinic și funcțional. De asemenea, este necesară o adeverință de la angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical și documentul care să ateste cauza invalidității.

Procesul de Revizuire. După înregistrarea și completarea documentației medicale, medicul expert programează pensionarul pentru revizuire. După examinarea pacientului și analizarea documentației, medicul expert completează raportul de expertiză medicală și emite decizia medicală asupra capacității de muncă.

Decizii Posibile

Decizia medicală poate avea trei rezultate principale:

 • Menținerea în același grad de invaliditate.
 • Încadrarea în alt grad de invaliditate.
 • Redobândirea capacității de muncă.

Impactul Asupra Drepturilor. Dreptul la pensia de invaliditate poate fi modificat sau încetat începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacității de muncă, în urma revizuirii medicale.

Consecințe ale Neprezentării. Neprezentarea la revizuirea medicală, din motive imputabile pensionarului, poate atrage suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală.

Revizuire la Cerere. Pensionarii de invaliditate pot solicita revizuirea medicală dacă consideră că starea lor de sănătate s-a îmbunătățit sau agravat.

Excepții de la Revizuire. Nu mai sunt supuși revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care prezintă invalidități ireversibile, au împlinit vârstele standard de pensionare sau au vârsta mai mică cu până la 5 ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare.

Este important ca pensionarii de invaliditate să fie conștienți de procesul de revizuire medicală și de implicațiile acestuia asupra drepturilor lor. Această revizuire are scopul de a asigura că beneficiarii primesc încadrarea corespunzătoare și beneficiile potrivite stării lor de sănătate în evoluție.

Pensii de handicap sau pensii de invaliditate pe grade (I, II sau III)

Pensie de Handicap Gradul 1 cu Însoțitor. Sprijin Pentru Cei Cu Cele Mai Mari Niveluri de Limitare

Pensia de handicap gradul 1 cu însoțitor este un tip de ajutor financiar destinat persoanelor care se confruntă cu cele mai severe limitări ale capacității de muncă și de autoservire. În acest caz, gradul 1 de handicap indică o pierdere totală a capacității de muncă și a capacității de autoservire, necesitând asistență permanentă din partea unei alte persoane. Însoțitorul este cel care oferă acest sprijin esențial, iar pensia de handicap gradul 1 cu însoțitor asigură resursele financiare necesare pentru a acoperi costurile suplimentare asociate îngrijirii și asistenței constante.

Pensie de Handicap Gradul 2 cu Însoțitor. Suport Pentru Persoanele Cu Limitări Semnificative

Pensia de handicap gradul 2 cu însoțitor este acordată persoanelor care au pierdut total capacitatea de muncă, dar păstrează capacitatea de autoservire, cum ar fi autoîngrijirea sau activitățile gospodărești. În acest caz, gradul 2 de handicap indică o pierdere totală a capacității de muncă, dar cu posibilitatea de a se descurca în activitățile de zi cu zi. Însoțitorul poate fi o resursă valoroasă pentru asistență sporită și susținere, iar pensia de handicap gradul 2 cu însoțitor ajută la acoperirea nevoilor financiare suplimentare pentru îngrijire.

Pensie de Handicap Gradul 3 cu Însoțitor. Sprijin Pentru Persoanele Cu Limitări Semnificative Dar Cu Posibilitate Limitată de Muncă

Pensia de handicap gradul 3 cu însoțitor este destinată persoanelor care și-au pierdut cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, dar încă pot presta o activitate profesională corespunzătoare a cel puțin jumătate din timpul normal de muncă. În acest caz, gradul 3 de handicap indică o limitare semnificativă, dar nu totală, a capacității de muncă. Însoțitorul poate oferi sprijin și asistență, în special pentru activitățile care devin mai dificile din cauza limitărilor. Pensia de handicap gradul 3 cu însoțitor contribuie la acoperirea nevoilor financiare și la îmbunătățirea calității vieții pentru acești beneficiari.

Acte necesare pentru pensie de handicap

Pentru a obține o pensie de handicap în România, trebuie să depuneți o cerere și să furnizați o serie de documente și acte pentru a vă susține cererea. Documentele necesare pot varia în funcție de gradul de handicap și de circumstanțele personale. Iată o listă generală a actelor necesare:

 1. Cererea pentru obținerea pensiei de handicap. Acesta este primul pas în procesul de solicitare. Cererea trebuie completată cu atenție și cu toate detaliile necesare.
 2. Actul de identitate. Copie a cărții de identitate sau a buletinului.
 3. Certificatul medical. Un certificat medical emis de un medic specialist care să ateste gradul de handicap și să includă o descriere detaliată a afecțiunii.
 4. Fișa de înscriere în evidența populației. O copie a acestei fișe pentru a dovedi rezidența în România.
 5. Documente medicale suplimentare. Aceasta poate include rezultatele analizelor medicale, radiografii sau orice alte documente care susțin diagnosticul medical.
 6. Adeverința de la locul de muncă. Pentru a demonstra istoricul de muncă și perioadele de concediu medical (dacă este cazul).
 7. Documente care atestă cauza invalidității: Dacă invaliditatea este rezultatul unui accident de muncă, unei boli profesionale sau altor circumstanțe specifice, va trebui să furnizați documente care să confirme acest lucru.
 8. Cazier judiciar. Un cazier judiciar poate fi cerut pentru a evalua eligibilitatea pentru pensie.
 9. Declarație pe propria răspundere. Un document în care declarați că informațiile furnizate sunt corecte și complete.
 10. Alte documente. Pot exista alte documente cerute în funcție de situația dumneavoastră personală și de cerințele casei teritoriale de pensii.

Este important să verificați cu atenție cerințele specifice ale casei teritoriale de pensii din zona dumneavoastră pentru a vă asigura că aveți toate documentele necesare pentru cererea de pensie de handicap. De asemenea, puteți solicita ajutorul unui asistent social sau al unui avocat specializat în drepturile persoanelor cu dizabilități pentru a vă ghida prin procesul de solicitare.

Cat este pensia de invaliditate sau pensia de handicap? Ce valoare are? Ce suma are?

Cat este pensia de invaliditate sau pensia de handicap? Conform Legii 448/2006, articolul 58, alineatul 3, persoanele adulte cu handicap grav au dreptul la o indemnizație de însoțitor pentru a acoperi costurile legate de asistența de care au nevoie. Indemnizația este calculată în funcție de salariul net al unui asistent social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, excluzând cele cu paturi. La data de februarie 2024, cuantumul indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav este de 1.898 lei net.

De asemenea, în anumite cazuri, există posibilitatea angajării unui asistent personal pentru îngrijirea persoanei cu handicap grav. În acest caz, salariul brut al asistentului personal ar trebui să fie de 3.000 lei, ceea ce ar corespunde unui salariu net de 1.898 lei, luând în considerare contribuțiile și taxele aplicabile.

Este important să rețineți că aceste sume pot suferi modificări în funcție de legislația în vigoare și de alte reglementări. Este recomandabil să vă consultați cu o instituție oficială sau cu un specialist în domeniul drepturilor persoanelor cu handicap pentru a vă asigura că sunteți informat corect și pentru a înțelege în detaliu drepturile și beneficiile la care aveți acces.

Pensie de handicap in Romania pe judete

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest:

 • Bihor
 • Bistrița-Năsăud
 • Cluj
 • Maramureș
 • Satu Mare
 • Sălaj

Regiunea de Dezvoltare Centru:

 • Alba
 • Brașov
 • Covasna
 • Harghita
 • Mureș
 • Sibiu

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est:

 • Bacău
 • Botoșani
 • Iași
 • Neamț
 • Suceava
 • Vaslui

Regiunea de Dezvoltare Sud-Est:

 • Brăila
 • Constanța
 • Galați
 • Tulcea
 • Vrancea

Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia:

 • Argeș
 • Călărași
 • Dâmbovița
 • Giurgiu
 • Ialomița
 • Prahova
 • Teleorman

Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia:

 • Dolj
 • Gorj
 • Mehedinți
 • Olt
 • Vâlcea

Regiunea de Dezvoltare Vest:

 • Arad
 • Caraș-Severin
 • Hunedoara
 • Timiș

Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov:

 • București (municipiul București)
 • Ilfov

Ce alte informatii pot gasi in cadrul DigiContact.Online?

Pensie de invaliditate sau pensie de handicap grad 1, 2 si 3. In cadrul acestui website veti putea gasi informatii esentiale despre modalitati de contact pentru DIGI (Internet, Tv, sau telefonie mobila) in diverse orase precum: Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov, Constanta, Iasi, Gorj, Bihor, Alba si multe alte judete din Romania. Pentru orice intrebare legata de roaming Digi, tarife internet Digi, abonamente Digi, deranjamente Digi, Factura Digi (Digi Contul Meu) sau alte informatii, nu ezitati sa luati legatura cu departamentul de relatii cu clientii prin telefon utilizand unul din numerele de mai sus. Pensie de invaliditate sau pensie de handicap grad 1, 2 si 3.

Detalii
AI o intrebare? Trimite comentariu

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole DIGI in trend